MEDEDELING MEDEDELING

(Oud)-scheidsrechter voetbal Cees van der Neut (67) overleden

In de loop van de ochtend van donderdag 23 augustus 2018 kreeg ik het bericht dat oud-scheidsrechter betaald voetbal Cees van der Neut op 67-jarige leeftijd is overleden, ruim twee jaar na het overlijden van zijn echtgenote.

In december 2017 bleek dat Cees iets onder de leden had wat na uitgebreid onderzoek de ziekte van Kahler bleek te zijn. De hoop was nog groot dat behandeling tot een positief resultaat kon leiden. Toen echter ook de nieren aangetast bleken en hij drie maal per week gedyaliseerd moest worden in het ziekenhuis, bleef de hoop wel, en werd met spanning uitgekeken naar een stamcelbehandeling in Amsterdam. Helaas bleek deze behandeling, door bijkomende complicaties, niet meer uitvoerbaar….

Cees heeft lange tijd wedstrijden geleid en kreeg in februari jl. de speld met oorkonde voor 40 jaar lidmaatschap van de COVS. Daar was hij, ziek als hij was, heel content mee.

Begonnen in de amateurafdeling van de KNVB kon hij doorstoten naar het betaald voetbal eind jaren tachtig/begin jaren 90. Een prima scheidsrechter die vooral ook veel plezier in zijn hobby had. Zijn achtergrond, deurwaarder én Prins Carnaval in Den Helder, bleek ook van invloed te zijn op de velden: serieus in het beoordelen van zaken die niet thuis hoorden op het voetbalveld , maar ook het kunnen afdoen met een kwinkslag naar een speler als een overtreding daarmee afgedaan kon worden. Zijn optimisme en zijn gulle lach zullen velen van zijn vrienden en kennissen bijblijven.

Hij kon altijd smakelijk vertellen over gebeurtenissen tijdens zijn wedstrijden en wist relativerend over zijn functioneren te spreken.

Na de periode betaald voetbal heeft hij nog enige tijd in de top van het amateurvoetbal mee gedraaid en heeft hij bij de KNVB in de Commissie van Beroep in Strafzaken nuttig werk verricht. Daarna bood hij zijn diensten aan bij de Fc Den Helder om wekelijks als clubscheidsrechter in touw te zijn.

Bij deze vereniging werd hij ook vice-voorzitter en Lid van Verdienste.

Het voelt als onrecht dat Cees zo snel het leven heeft moeten verlaten, een sportieve vent met oog voor de mensen om hem heen.

Hij laat twee dochters met partners, drie kleinkinderen en een zorgzame vriendin achter…….

Henk van Bokhoven,

COVS Schagen-Den Helder.

 

Nieuwsbrief Augustus 2018

 

 

Scheidsrechtersvereniging Schagen Den-Helder

 

Nieuwsbrief SV Schagen – Den Helder e.o. nummer 2018/3

Mededeling secretaris

Het nieuwe voetbalseizoen begint wat later, maar voor het bestuur maakt het niet veel uit. De eerste bestuursvergadering zit er al weer op en dus tijd voor de derde nieuwsbrief van dit jaar.

Het is fijn een nieuw lid aan u voor te stellen. U heeft in het NHD al een stukje over hem kunnen lezen:

Danny Ruiter uit Julianadorp.

 

BBQ 31 augustus 2018

U heeft al een mailtje ontvangen over de gewijzigde datum. De jaarlijkse BBQ is deze keer vlak voor aanvang competitie, vrijdag 31 augustus a.s., aanvang 18.00 uur.

Helaas hebben nog altijd niet veel mensen zich opgegeven! Doe dit alsnog bij:

Piet Houtenbos ( piethoutenbos@quicknet.nl)

Spelregelteam naar de NK finale spelregels

Het eerste team van onze vereniging heeft dit jaar geknokt, maar kwam helaas te kort. De vierde plaats was het maximaal haalbare.

Het team bestond uit Dick Dam, Co Cardol en Theo de Graaf en voor Dick en Co was dit de laatste keer. Het team gaat  zeer verjongen, het tweede team schuift mogelijk door, maar als er nog meer kandidaten zijn bent u van harte welkom!

Training

De training is woensdag 15 augustus weer begonnen en ook hier bent u welkom. Iedere woensdag kunt u terecht op het complex van vv Con Zelo, aanvang 20.00 uur.

Spelregelwedstrijd 2018 – 2019 (Spelenmetdespelregels)

Met het verdwijnen van “Het Signaal” als boekje is ook de rubriek SPELENMETDESPELREGELS verdwenen. Maar niet voor lang! Wij vinden het nog steeds leuk om deze rubriek te blijven verzorgen en vinden het ook wel belangrijk dat alle scheidsrechters hier mee bezig blijven. Daarom gaan wij via de mail (nieuwsbrief) binnenkort weer nieuwe vragen aan alle leden voorleggen en kunnen jullie allemaal weer meedoen om jullie kennis te testen, te vergelijken met anderen en er van te leren.

Het wordt wel een iets snellere en iets simpelere vorm:

Vijf keer per jaar zullen er 6 vragen verschijnen in de nieuwsbrief, 4 meerkeuze vragen die bij een goede beantwoording elk 3 punten opleveren en 2 zg. Mokum Open vragen die 4 punten kunnen opleveren. Maximaal zijn er dus 20 punten per keer te verdienen, maximaal 100 punten per jaar.

Erwin Dam blijft de vragen verzinnen, Dick Dam verzorgt de antwoorden en houdt de stand bij.

Gevraagd zal worden snel te antwoorden (binnen ongeveer één week) en via de website zullen wij snel na de sluitingsdatum de goede antwoorden, met eventueel een beetje uitleg, verzorgen.

De antwoorden kunnen per mail naar het secretariaat worden gestuurd of naar dick.dam1@hotmail.com

In de eerstvolgende nieuwsbrief komt de eerste serie vragen en wij hopen natuurlijk op een grote deelname!

Dick en Erwin Dam

Technische avond

De technische avond is dit najaar op woensdag 10 oktober. U bent van harte welkom om bij te praten en de nieuwe spelregels nog eens door te nemen.

Met vriendelijke groet,

José van den Hoff

secretaris SV Schagen – Den Helder e.o.

jnmvdhoff@quicknet.nl

BBQ Avond

Plaatje BBQ  UITNODIGING  UITNODIGING.

 

Leden en Donateurs,

 

De uitgestelde BBQ zal plaatsvinden op  vrijdag 31 augustus.

De meeste mensen zullen dan terug zijn van vakantie, het is immers vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen 2018-2019.

Omdat vlees en enkele ander zaken ingekocht moeten worden wil de penningmeester graag weten wie er komen.

De regels zijn bekend, gasten zijn van harte welkom, maar die moeten wél voor het eten betalen. (€10)

 

Niet opgeven is niet mee-eten. Helaas moet ik jullie hierop wijzen, want vorig jaar was er te weinig omdat een aantal personen het nodig vonden zich niet op te geven, maar wel het zich goed lieten smaken.

U bent allen van harte uitgenodigd, maar laat dus even weten of u komt en met hoeveel personen.

De aanvang van de BBQ avond is om  18.00 uur in de kantine van ConZelo in het Waarland

Opgeven bij de penningmeester P. Houtenbos piethoutenbos@quicknet.nl.

Met vriendelijke groeten

José van den Hoff

secretaris COVS Schagen – Den Helder e.o.

Nieuwsbrief April 2018

Logo nieuw

 

 

 

 

 

Geachte lezers,

Zoals u heeft vernomen is op de jaarvergadering 2018 besloten en aangenomen om het clubblad het SIGNAAL

per ingaande April 2018 te vervangen voor de NIEUWSBRIEF.

Hieronder vindt u de link naar de eerste nieuwsbrief.

Nieuwsbrief April 2018 

Met vriendelijke sportgroet.